Utvalda pågående projekt

Arbetsgrupp ”Behovsbild”

En formulerad behovsbild, till att börja med inom samhället i stort, ska synliggöra vad noden ska arbeta med. Riktlinjer ska tas fram, som konkretiserar hur noden ska arbeta utifrån behoven.

Kompetensdatabasen

En kompetensdatabas ska utformas, med vars hjälp vi ska kunna hitta arbetsgrupper/konsortier som kan bemöta de behov som identifieras, eller som kan besvara aktuella utlysningar av projektmedel inom EU.

Den nya webben

Du tittar just nu på vår nya webb. Denna ska vidareutvecklas, för att ge medlemmarna aktuell information om nodens aktiviteter, konferenser, arbetsgrupper mm.