Möte med styrgruppen 5/11

Den 5/11-20 träffades styrgruppen och referensgruppen för att konstituera sig, och därmed tog vi ett viktigt steg i organiserandet av innovationsnoden!

Deltagarna i dessa grupper anges under fliken ”Medlemmar”.