Första medlemsmötet genomfört!

Den 28/1 hölls det första medlemsmötet med 52 deltagare. Intresset är stort för nodens fortsatta verksamhet! I biblioteket finns presentationerna från mötet nu upplagda. (När medlemssidorna aktiverats kommer denna typ av material att läggas där.)