Medlemsmötet den 19 mars

På detta medlemsmöte gav vi info om status i nodens arbete och om den kommande ”säkerhetsprofileringen” för alla medlemmar. Vi ska talade också om EU:s ”Horizon Europe” och hur vi kan skapa arbetsgrupper/konsortier för att söka till dessa utlysningar senare i vår. EU:s dokument samt presentationer från mötet finns nu i det öppna biblioteket.