Säkerhetsprofilen lanserad!

Nu är säkerhetsprofilen uppdaterad och alla medlemmar kan genomföra sin profilering! Det är c:a 100 frågor, där de flesta är enkla kryssfrågor. Svaren i profilerna utgör grunden för nodens kompetensdatabas. Läs mer under fliken ”Säkerhetsprofil”!