AI-seminarium 24/5!

Temat är “The duality of Machine Learning and Security: ML for Security and Security of ML”. Vi kommer lyssna till Pontus Johnson, professor på KTH samt säkerhetsforskarna Nicolae Paladi and Arash Vahidi på RISE Cybersäkerhetsenhet. Även andra än nodens medlemmar är välkomna till detta seminarium!