Medlemsmöte 19/5

Mötet har två delar. Del 1: SÄPO ger en bild av underättelsehotet mot svensk industri och forskning. (Del 1 är endast för nodmedlemmarnas kontaktpersoner OCH svenska medborgare.) Del 2: vi fortsätter diskussionen kring Horisont Europa, och hur vi kan planera konsortier/arbetsgrupper. (Excelarket från 22/4 finns i medlemsbiblioteket.)