Medlemsmötet den 22/4

På detta medlemsmöte gav vi info om status i nodens arbete och om EU:s ”Horizon Europe”. Många medlemmar meddelade intresse för de fem olika utlysningar vi talade om. Roligt! På mötet den 19/5 fortsätter vi planeringen av konsortier/arbetsgrupper! (Presentationen från 22/4 finns i medlemsbiblioteket.)