Remissvar klart till SOU 2024:18

En arbetsgrupp med medlemmar i Cybernoden har nu ställt samman ett gemensamt remissvar till delbetänkandet SOU 2024:18 Cybersäkerhetslagen och -förordningen. Svaret är undertecknat av respektive organisation. Ta del av många kloka tankar och synpunkter på NIS2-förslaget!

(Klicka på rubriken.)

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!