Ansökan till EU-utlysningar

Steg för att söka finansieringsmedel till EU:s utlysningar. Samtliga som ansöker till en utlysning måste registrera sig på Funding and Tenders Portal (tidigare Participant Portal). Mer detaljerad information om EU-utlysningar finns på våra engelska sidor här.

  1. Hitta en passande utlysning i de olika programmen.
  2. Hitta projektpartners (frivilligt). För att söka efter samarbetspartners görs sökningar baserat på företagsprofiler eller tidigare deltagande i utlysningar. Det görs via partner search.
  3. Skapa ett inlogg till Funding and Tenders Portal. Samtliga användare måste skapa ett konto för inlogg i portalen. Om det finns ett befintligt konto ska det användas, registrera annars ett nytt konto. Det görs genom att klicka på register högst upp till höger på portalsidan.
  4. Registrera din organisation. För att EU-kommissionen ska kunna hantera och följa data från en organisation måste den registreras, på så sätt kan kommissionen hantera organisationens förfrågningar på ett konsekvent sätt. För att delta måste din organisation vara registrerad och ha ett 9-siffrigt nummer, PIC (participant identification code).
  5. Skicka in projektförslaget.

Nedan finns viktiga länkar till portalen.

How to participate (europa.eu)

IT How to – IT How To – Funding Tenders Opportunities (europa.eu)

Partner Search (europa.eu)

Funding & tenders (europa.eu)