Arbetsgruppen AI och cybersäkerhet

Om gruppen

Gruppen söker nya innovativa lösningar kring hur ML och AI (maskininlärning och artificiell intelligens) kan användas i cybersäkerhetslösningar. Fokus ligger på hur man kan skapa effektivare skydd med hjälp av ML/AI-stöd, men även hur man kan skapa ökad säkerhet för ML/AI-funktionerna i sig. AI-funktioner för att skapa effektivare angreppsverktyg ligger utanför gruppens område.

Pågående arbete

Gruppen diskuterar användning av AI för att kunna hantera säkerhetshot genom monitorering eller anomalidetektering, skydd av personlig integritet och cyber intelligence. Gruppen intresserar sig även för hot som kan påverka kvalitén i system som samlar information via sensorer eller skapar beslutsstöd genom AI-metoder.

Gruppens kategori: ej beslutat ännu.

Gruppens språk: svenska (tills vidare).

Gruppledare: Prof. Simin Nadjm-Tehrani

Kontakt: simin.nadjm-tehrani@liu.se

Är du intresserad av att delta i gruppen, kontakta koordinator Martin Bergling eller Simin Nadjm-Tehrani.

Simin Nadjm-Tehrani  är professor inom datavetenskap vid Linköpings universitet och leder Laboratoriet för Realtidssystem. Hon har forskat inom säkerhet för kritiska sytem under två decenier och leder en nationell forskningscenter inom  resilienta information- och styrsystem (RICS). Hennes intresse inom AI området omfattar både användning av AI för säkerhet (t.ex. anomalidetektering) och säkerhetshot mot AI system (adversarial AI).