Arbetsgrupp Behovsbild

[2022-06-22] Fem medlemmar deltar idag i gruppen som ska klarlägga behoven. En formulerad behovsbild, till att börja med inom samhället i stort, ska synliggöra vad noden ska arbeta med. Riktlinjer ska tas fram, som konkretiserar vad noden ska göra.

Det finns flera andra aktörer som kan förstärka gruppens förmåga att formulera behovsbilden, dessa ska kontaktas framöver. Aktuella områden kan vara finansiella sektorn, kritisk infrastruktur och energisektorn. Även befintliga utredningar ska användas, vilka t.ex. MSB och DIGG har genomfört.

I nuläget arbetar gruppen med följande:

 • Ytterligare kontakter med behovsägare, bl.a. myndigheter och statliga bolag.
 • En enkät till några av cybersäkerhetsföretag her genomförts, avseende behov och önskemål vad gäller nodens arbete.
 • En enkät till industrin avses genomföras av RISE, gällande industrin cybersäkerhetsbehov. Gruppen avser bidra i genomförandet.
 • Hur bevaka ny forskning inom cybersäkerhet?
  • Medlemmarna brukar bjudas in till SWITS årliga forskningskonferens, i år genomfördes den på plats i Karlstad den 2-3 juni 2022.
 • Bättre innovationsklimat – Hur skapa en IT-verksamhet som tillåter innovation?
  • Martin Güll har tidigare berättat om hur man arbetar framgångsrikt med innovation i Helsingborgs kommun.
  • Elisabet Spross, innovationsansvarig på SWECO, gav ett föredrag på medlemsmötet 5/5 2022, om innovation och cybersäkerhet.

Är du intresserad av att bidra i gruppens arbete, kontakta koordinator Martin Bergling (se fliken Kontakt).