Arbetsgrupp ”Behovsbild”

[2021-10-11] Tre medlemmar deltar idag i gruppen som ska klarlägga behoven. En formulerad behovsbild, till att börja med inom samhället i stort, ska synliggöra vad noden ska arbeta med. Riktlinjer ska tas fram, som konkretiserar vad noden ska göra.

Det finns flera andra aktörer som kan förstärka gruppens förmåga att formulera behovsbilden, dessa ska kontaktas framöver. Aktuella områden kan vara finansiella sektorn, kritisk infrastruktur och energisektorn. Även befintliga utredningar ska användas, vilka t.ex. MSB och DIGG har genomfört.

I nuläget arbetar gruppen med följande:

  • Ytterligare kontakter med behovsägare, bl.a. myndigheter och statliga bolag.
  • En enkät till några av cybersäkerhetsföretag her genomförts, avseende behov och önskemål vad gäller nodens arbete.
  • Hur bevaka ny forskning inom cybersäkerhet?
    • Medlemmarna bjöds in till SWITS forskningskonferens den 3/6 2021.
  • Bättre innovationsklimat – Hur skapa en IT-verksamhet som tillåter innovation?
    • Martin Güll har berättat om hur man arbetar framgångsrikt med innovation i Helsingborgs kommun.

Är du intresserad av att bidra i gruppens arbete, kontakta koordinator Martin Bergling (se fliken Kontakt).

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!