Arbetsgrupp Behovsbild

[2023-01-12] Gruppen är just nu inaktiv, då några av deltagarna bytt arbetsgivare.

En formulerad behovsbild, till att börja med inom samhället i stort, ska synliggöra vad noden ska arbeta med. Riktlinjer ska tas fram, som konkretiserar vad noden ska göra.

Det finns flera andra aktörer som kan förstärka gruppens förmåga att formulera behovsbilden, dessa ska kontaktas framöver. Aktuella områden kan vara finansiella sektorn, kritisk infrastruktur och energisektorn. Även befintliga utredningar ska användas, vilka t.ex. MSB och DIGG har genomfört.

Genomförda aktiviteter:

  • En enkät till några cybersäkerhetsföretag har genomförts, avseende behov och önskemål vad gäller nodens arbete.
  • En enkät till industrin har genomförts av RISE hösten 2022, gällande industrin cybersäkerhetsbehov. Gruppen bidrog i genomförandet.
  • Hur bevaka ny forskning inom cybersäkerhet?
    • Medlemmarna brukar bjudas in till SWITS årliga forskningskonferens. 2022 genomfördes den på plats i Karlstad den 2-3 juni.
  • Bättre innovationsklimat – Hur skapa en IT-verksamhet som tillåter innovation?
    • Martin Güll har tidigare berättat om hur man arbetar framgångsrikt med innovation i Helsingborgs kommun.
    • Elisabet Spross, innovationsansvarig på SWECO, gav ett föredrag på medlemsmötet 5/5 2022, om innovation och cybersäkerhet.

Är du intresserad av att bidra i gruppens arbete, kontakta koordinator Martin Bergling (se fliken Kontakt).