Arbetsgrupp ”Behovsbild”

Tre medlemmar deltar idag i gruppen som ska klarlägga behoven. En formulerad behovsbild, till att börja med inom samhället i stort, ska synliggöra vad noden ska arbeta med. Riktlinjer ska tas fram, som konkretiserar vad noden ska göra.

Det finns flera andra aktörer som kan förstärka gruppens förmåga att formulera behovsbilden, dessa ska kontaktas framöver. Aktuella områden kan vara finansiella sektorn, kritisk infrastruktur och energisektorn. Även befintliga utredningar ska användas, vilka t.ex. MSB och DIGG har genomfört.

I nuläget arbetar gruppen med följande förslag:

  • Säkerhet i IoT (Internet of Things)
  • Hur bevaka ny forskning inom cybersäkerhet?
  • Bättre innovationsklimat – Hur skapa en IT-verksamhet som tillåter innovation?

Är du intresserad av att bidra i gruppens arbete, kontakta koordinator Martin Bergling (se fliken Kontakt).