Arbetsgrupp Riskanalys

Om gruppen

Behoven hos målgruppernas IT-verksamheter står i fokus när gruppen söker nya innovativa lösningar avseende praktiska metoder, processer och verktyg för riskanalyser och riskbedömningar. Målgrupperna är flera: cybersäkerhetsindustrin, offentliga verksamheter samt både stora, små och medelstora företag. Även arbetssätt och effektiva utbildningsformer ingår.

Pågående arbete

  • Nya standarder och riktlinjer bevakas och diskuteras.
  • Utlysningar inom området bevakas.
  • Inbjudna leverantörer av riskanalysverktyg inbjuds att demonstrera sina verktyg.
  • Föredrag och presentationer ges om pågående riskanalysprojekt i Sverige.

Gruppens kategori: Öppen grupp, svenska som arbetsspråk.

Gruppledare: Martin Bergling, RISE

Kontakt: martin.bergling@ri.se

Deltagande företag/organisationer: Lunds Universitet, Högskolan i Skövde, Kungliga Tekniska Högskolan, AFRY, Jönköpings Universitet och Luleå Tekniska Högskola.

Är du intresserad av att delta i gruppen, kontakta koordinator Martin Bergling.

Övrigt

  • Gruppen söker fler deltagare från industrin!
  • ENISA:s nya kompendium över riskanalysmetoder är mycket intressant! Länk