Arbetsgrupper

[2021-11-16] Flera arbetsgrupper är igång!

I nuläget har åtta arbetsgrupper kommit igång:

 • AG Behovsbild
 • AG IoT-säkerhet
 • AG Riskanalys
 • AG Säkerhet i 5G
 • AG Cyber Threat Intelligence
 • AG Kompetens
 • AG AI och cybersäkerhet
 • AG Säkerhet i SCADA/ICS

Arbete pågår för att starta ytterligare grupper, beroende på intresse:

 • AG Nytt paradigm
 • AG Hybridhot
 • AG Säkerhetsarkitektur
 • AG Säkra leveranskedjor
 • AG Privacy by Design
 • AG Säkra molntjänster
 • AG Software security
 • AG Krypto

Som medlem i noden kan man anmäla intresse för att delta i en eller flera av grupperna. Mer information om grupperna och deras mål finns på medlemssidorna. Framöver ska även beskrivningar av gruppernas aktiviteter finnas.

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!