Arbetsgrupper

[2022-10-13] Ännu fler arbetsgrupper är igång!

I nuläget har elva arbetsgrupper kommit igång:

 • AG Behovsbild
 • AG IoT-säkerhet
 • AG Riskanalys
 • AG Säkerhet i 5G
 • AG Cyber Threat Intelligence
 • AG Kompetens
 • AG AI och cybersäkerhet
 • AG Säkerhet i SCADA/ICS
 • AG Privacy by Design
 • AG Krypt
 • AG Mänskliga aspekter

DIskussioner pågår kring följande grupper:

 • AG Säkra molntjänster
 • AG Forensik
 • AG Digital identitet

Arbete pågår för att starta ytterligare grupper, beroende på intresse:

 • AG Nytt paradigm
 • AG Hybridhot
 • AG Säkerhetsarkitektur
 • AG Säkra leveranskedjor
 • AG Software security
 • AG Identifiering/Autenticering
 • AG Standardisering
 • AG FINTECH och cybersäkerhet
 • AG Intelligent Transportation Systems
 • AG Security maturity benchmarking and measurements of SME
 • AG Gaming and simulation for cybersecurity

Som medlem i noden kan man anmäla intresse för att delta i en eller flera av grupperna. Mer information om grupperna och deras mål finns på medlemssidorna. Framöver ska även beskrivningar av gruppernas aktiviteter finnas.