Skapa arbetsgrupper

[2021-04-04] Arbetet med att skapa arbetsgrupper pågår. Under våren -21 kommer fokus ligga på att klarlägga vilka grupper som kan passa för ansökningar till EU:s stora utlysning ”Horisont Europa”.

I nuläget har tre arbetsgrupper kommit igång:

 • AG Behovsbild
 • AG IoT-säkerhet
 • AG Riskanalys

Arbete pågår för att starta ytterligare grupper, beroende på intresse:

 • AG AI och cybersäkerhet
 • AG Säkerhet i 5G
 • AG Säkra leveranskedjor
 • AG Säkerhet i SCADA/ICS
 • AG Privacy by Design
 • AG Säkerhetsarkitektur
 • AG Cyber Threat Intelligence
 • AG Software security
 • AG Kompetens

Som medlem i noden kan man anmäla intresse för att delta i en eller flera av grupperna. Mer information om grupperna och deras mål och aktiviteter finns på medlemssidorna.