[240205]

Handboken för framtagning av cybersäkra IoT-produkter

Det krävs mycket för att hålla sig uppdaterad, förstå och hantera de nya kraven på säkerhet när det gäller framtagandet av IoT-produkter. För att stötta branschen har denna handbok tagits fram, i ett samarbete mellan flera olika aktörer, som har bidragit med sina erfarenheter. Handboken ger dig:

  • Handfasta råd
  • Checklistor
  • Standarder
  • Metoder

www.smartareelektroniksystem.se/handbocker/

Taiwan-webinar med Business Sweden 220303

Den 3/3 kl. 10-11 anordnade noden, i samarbete med Business Sweden, ett webinar om samverkansmöjligheter inom cybersäkerhet med Taiwan. Webinaret tog upp hur cybersäkerhetsbranschen och -behoven ser ut i Taiwan. Webinaret hölls av Mattias Dec och Sean Yang från Business Sweden.

EDF Information day 210915

Här är inspelningen av EU:s informationsdag för European Defence Fund där de tog upp information om utlysningar och ansökningsprocess.

European Defence Fund – 2021 – Info Day – Streaming Service of the European Commission (europa.eu)

Slutlig version av Horizont Europas ”Increased cybersecurity”-utlysningar

Här är det slutliga dokumentet för ”Civil Security for Society”, beslutat av EU 210615, i vilket de fyra utlysningarna inom ”Increased cybersecurity” beskrivs.

ML/AI-seminarium 210524

Här är de två presentationerna från vårt seminarium om maskininlärning och artificiell intelligens. Dagens tema speglade två aspekter: “The duality of Machine Learning and Security: ML for Security and Security of ML”.

Pontus Johnson, professor vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan

  • A general introduction to ML (15 min)
  • The results of a cluster analysis of ML-for-cybersecurity research – everything from intrusion detection to neural cryptography (30 min)

Arash Vahidi och Nicolae Paladi, forskare på RISE Cybersäkerhetsenhet

  • Security of Machine Learning (45 min)

Ett av grunddokumenten för noden

Regelverket styr hur arbetet i noden ska genomföras. I medlemsbiblioteket finns även de
nya säkerhetsreglerna (sept-21) samt nodens säkerhetsinstruktion.