Öppet bibliotek

[2021-04-05] Efter genomförda konferenser och seminarier kommer publik dokumentation att finnas på denna sida. (Information som endast delges medlemmarna finns i ”Medlemsbibliotek” på medlemssidorna.)

Ett av grunddokumenten för noden

Regelverket styr hur arbetet i noden ska genomföras. I medlemsbiblioteket finns även strategin för fas 1 (t.o.m. juni-21) samt nodens säkerhetsinstruktion.