Bli medlem

Intresserade företag och organisationer, vilka avser stödja och bidra i arbetet för att nå nodens mål och därmed stärka svensk cybersäkerhet, är välkomna att ansöka om medlemskap – se formulär nedan.

Nodens arbete styrs av ett regelverk, framtaget i samverkan mellan de initiala intressenter som deltagit i arbetet. (Detta dokument ligger längst ner i ”Öppet bibliotek”.) Det finns ingen avgift för medlemskap, och man kan avsluta det när man vill.

Fördelar som medlem!

Som nodmedlem kan man utöka sitt nätverk inom cybersäkerhet, dessutom får man:

  • inbjudningar till event och arrangemang som noden ordnar,
  • regelbunden information om nodens arbete, bl.a. genom nyhetsbrevet,
  • information om de utlysningar och projekt inom området som bl.a. Vinnova och EU publicerar,
  • möjlighet att ställa frågor och få svar utifrån kompetensdatabasens innehåll,
  • möjlighet att anmäla sig till de arbetsgrupper som noden skapar,
  • möjlighet att framföra idéer och förslag om t.ex. nya innovationer och nya arbetsgrupper.

Ansökan till den svenska noden för att accelerera innovation och forskning inom cybersäkerhet
Frågor om ansökan kan besvaras av koordinator Martin Bergling (martin.bergling@ri.se, 070-982 4730). När en ansökan mottagits bekräftas detta via epost.