Bli medlem!

[240404]

Intresserade företag och organisationer, vilka avser stödja och bidra i arbetet för att nå nodens mål och därmed stärka svensk cybersäkerhet, är välkomna att ansöka om medlemskap – se formulär nedan.

Nodens arbete styrs av ett regelverk, framtaget i samverkan mellan de initiala intressenter som deltagit i arbetet. (Detta dokument ligger längst ner i ”Öppet bibliotek”.) Det finns ingen avgift för medlemskap, och man kan avsluta det när man vill.

Notering 220922: Det nu uppstartade samarbetet med NCC-SE vid MSB, där Cybernoden tar rollen avseende den nationella kompetensgemenskapen, innebär att en förnyad medlemsansökan kommer att ske i ett senare skede – vi återkommer om detta framöver. Men välkommen med en anmälan redan idag!

Fördelar som medlem!

Som nodmedlem kan man utöka sitt nätverk inom cybersäkerhet, dessutom får man:

  • inbjudningar till event och arrangemang som noden ordnar,
  • regelbunden information om nodens arbete, bl.a. genom nyhetsbrevet,
  • information om de utlysningar och projekt inom området som bl.a. Vinnova och EU publicerar,
  • möjlighet att anmäla sig till de temagrupper som noden skapar,
  • möjlighet att själv initiera och driva en temagrupp inom ett område man vill samverka inom,
  • möjlighet att framföra idéer och förslag om t.ex. nya innovationer och nya utlysningar.

Ansökan till den svenska noden för att accelerera innovation och forskning inom cybersäkerhet
Vi ansöker om medlemskap i den svenska noden och avser stödja och bidra i arbetet för att nå nodens mål.
Vi har tagit del av säkerhetsreglerna under fliken ”Säkerhetsregler för medlemmar”.
Vi godkänner nodens användning av personuppgifter för vårt medlemskap i enlighet med nodens personuppgiftspolicy (se länk längst ner på sidan).
Frågor om ansökan kan besvaras av koordinator Martin Bergling (martin.bergling@ri.se, 070-982 4730). När en ansökan mottagits bekräftas detta via epost.
Spara utkast

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!