Databasen

[2021-03-29] En kompetensdatabas utformas nu, med vars hjälp vi ska kunna hitta arbetsgrupper/konsortier som kan bemöta de behov som identifieras, eller som kan besvara aktuella utlysningar av projektmedel inom EU.

Databasen ska innehålla flera olika delar:

  • behoven inom cybersäkerhet
  • svenska företags produkter och tjänster inom området
  • svensk kompetens och expertis (ej personnamn)
  • finansieringsmöjligheter.

Informationen samlas in från nodens medlemmar via en ”säkerhetsprofilering”, i vilken medlemsorganisationen/-företaget besvarar c:a 100 frågor (de flesta enkla kryssfrågor).

Med ett sökverktyg kan grupper/konsortier sedan hittas, där man i samverkan och med rätt mix av kompetens och finansiering kan möta ett av de utpekade behoven. Som medlem i noden ska man kunna beställa sökningar i databasen.

Ingen känslig information ska lagras i databasen, och endast kontaktpersoner för aktuella organisationer anges. (Den samlade informationen kommer trots detta att ha ett högt skyddsvärde, varför databasens skyddsnivå kommer att vara hög.)

Grundstrukturen är baserad på NIST Cybersecurity Framwork:s fem teman: ”Identify-Protect-Detect-Respond-Recover”. En begreppsstruktur enligt ECSO Radar (www.ecs-org.eu) kompletterar NIST:s teman, vilket ska ge möjlighet att göra jämförelser med europeiska företag.

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!