Horisont Europa-möte

2021-05-19 13:00 - 15:00 Teams-möte

På detta medlemsmöte kommer vi fortsätta diskussionen kring EU:s ”Horizon Europe”. Förhoppningsvis kan vi ta del av presentationer om startade samarbeten för att söka till utlysningen, vilken ska vara besvarad senast 8/9-21. Kanske söker någon samarbete med just din typ av organisation?