Styrgruppsmöte 27/11-20

2020-11-27 14:30 - 16:30 Online-möte, Stockholm

Styr- och referensgruppen håller sitt andra möte 27/11, digitalt även denna gång.