Intressanta länkar

[2022-12-20] Här samlar vi intressanta länkar om innovation och cybersäkerhet.

Föreslå gärna intressanta länktips!

NCSC – Nationella cybersäkerhetscentrets två nya rapporter (december 2022)

  • Cybersäkerhet i Sverige – Del 1: Hot, metoder, brister och beroenden
  • Cybersäkerhet i Sverige – Del 2: Rekommenderade säkerhetsåtgärder

Rapporten ”Cyberhot mot Sverige” (från RISE, sept-22)

Denna rapport syftar till att skapa en kunskapsöversikt för ledare och beslutsfattare om cyberhot mot Sverige och ger ett antal förslag på säkerhetsåtgärder. Proaktiva åtgärder kan minska risken för att utsättas för angrepp och möjliggöra tidig upptäckt, och en god förmåga att verkställa reaktiva åtgärder kan dämpa dess effekter.

European industrial technology roadmap for the next generation cloud-edge offering (May 2021)

Rapporten ger ett antal leverantörers syn på hur den europeiska molnutvecklingen bör ske.

”By building the next generation offering, Europe has the opportunity to own its cloud-edge
transformation and set up success for its “digital decade” on the global stage. Existing public
and private initiatives, notably GAIA-X, should be leveraged to align towards this common
goal.”

Säkerhetspolisens årsbok för 2020, utgiven 21-03-18

I årsboken ges en nulägesbild av hotet mot Sverige. Säkerhetspolisen konstaterar att Sverige är ett attraktivt mål för främmande makt och bedömer att underrättelsehotet kommer att fortsätta öka. Bland annat riktar sig främmande makt mot kommersiella mål, militära mål, teknik, forskning och utveckling. Ryssland, Kina och Iran är de länder som utgör det allvarligaste hotet.

Rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden(pdf)

Rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 – rekommenderade säkerhetsåtgärder(pdf)

ENISA-rapport om innovation och cybersäkerhet (Nov 2019)

”ENISA supports the efforts aimed to enhance the overall level of cybersecurity in the Member States (MS) both at a national and EU level. This report supports that effort by analysing how Member States are approaching innovation as a strategic priority under National Cyber Security Strategies (NCSS).”