Invigningen 4/12-20

Den 4 december 2020 invigde vi noden och dess verksamhet! På grund av Corona-läget hölls invigningen online, med ett fåtal personer i studion. Över 200 distansdeltagare var föranmälda till eventet.

Medverkande: 

  • Ibrahim Baylan, Näringsminister
  • Pia Sandvik, VD RISE
  • Darja Isaksson, GD Vinnova
  • Shahid Raza, Director Cybersecurity, RISE
  • Martin Bergling,  Koordinator för den svenska forsknings- och innovationsnoden för cybersäkerhet, RISE
  • Eva Fogelström, Director Security Research, Ericsson
  • Patrik Sandgren, Ansvarig Digitalisering Näringspolitik,Teknikföretagen 
  • Simone Fischer-Hübner, Professor i Datavetenskap, SWITS

Invigningen kan ses i efterhand via denna länk på YouTube, där även separata klipp för de olika talarna kan väljas. I det första klippet ger Martin Bergling en presentation av mål och syfte med innovationsnoden.