Målgrupper

Målgrupperna för nodens arbete är:

  • svensk cybersäkerhetsindustri, vilken ska stödjas i forsknings- och innovationsarbetet avseende nya produkter och tjänster.
  • svensk cybersäkerhetsakademi, vilkas forskningsresultat ska kunna nyttjas effektivare, och nya forskningsinitiativ ska formuleras och kunna stödjas med bl.a. EU-finansiering. I förlängningen ska även utbildningen av nya forskare och ingenjörer stödjas av detta.
  • svenska offentliga verksamheter, vilkas cybersäkerhets- och digitaliseringsbehov ska klarläggas och bemötas.
  • svenskt näringsliv, såväl större industriföretag som SME (små och medelstora företag), vilkas cybersäkerhets- och digitaliseringsbehov ska klarläggas och bemötas.
  • intresseorganisationer, vilka stödjer de olika typer av organisationer som anges ovan.