Målgrupper

[2022-10-03] Cybernoden har sex olika målgrupper.

  • Svensk cybersäkerhetsindustri, vilken ska stödjas i forsknings- och innovationsarbetet avseende nya produkter och tjänster.
  • Svensk cybersäkerhetsakademi, vilkas forskningsresultat ska kunna nyttjas effektivare, och nya forskningsinitiativ ska formuleras och kunna stödjas med bl.a. EU-finansiering. I förlängningen ska även utbildningen av nya forskare och ingenjörer stödjas av detta.
  • Svenska offentliga verksamheter, vilkas cybersäkerhets- och digitaliseringsbehov ska klarläggas och bemötas.
  • Svenskt näringsliv, såväl större industriföretag som SME (små och medelstora företag), vilkas cybersäkerhets- och digitaliseringsbehov ska klarläggas och bemötas.
  • Intresseorganisationer, vilka stödjer de olika typer av organisationer som anges ovan.
  • Investerare, t.ex. riskkapitalbolag, med intresse av att investera i svenska innovationsprojekt inom cybersäkerhet.

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!