Nominering till val av styr- och referensgrupp

Nomineringar för 2022

[211222] Nu har höstens nomineringar inkommit, och inom kort kommer 2022 års styr- och referensgrupp att presenteras här på webben.

För den som vill veta mer om valproceduren så finns en beskrivning nedan.

———

Valprocedur för Innovationsnoden för cybersäkerhet (hösten 2021)

Innovationsnoden leds av en styrgrupp. Som stöd för styrgruppen finns en referensgrupp, med primär uppgift att ge råd och stöd till styrgruppen. Deltagarna i dessa två grupper utses för ett år i taget. Vinnova, RISE och MSB har ledande roller genom att de utser representanterna i de två grupperna. Representanterna väljs utifrån de kandidater som blivit nominerade av nodens deltagare.

Tidplan för valproceduren hösten 2021

November: nomineringar sker till båda grupperna.

  • Alla nodens medlemmar kan nominera vilken annan deltagare som helst. En kortfattad motivering ska ges, samt namn och kontaktuppgifter till den som står som kontaktperson för den nominerade organisationen.
  • Nominering sker via en enkel blankett på cybernode.se.

December: en beslutsgrupp (3-6 personer) från Vinnova, RISE och MSB beslutar om vem som utses att delta i de två grupperna.

  • Beslutsgruppen ska innehålla personer med god insikt i nodens arbete. Vinnova, RISE resp. MSB utser var och en sin/sina representanter till beslutsgruppen.

Sista december: beslutet meddelas alla berörda.

Januari-februari 2022: konstituerande möten sker med båda grupperna, varvid även en ordförande ska utses i respektive grupp.

  • Efter konstituering har båda grupperna möjlighet att välja in ytterligare en medlem, om en majoritet av gruppen anser detta lämpligt (t.ex. om det saknas en specifik kompetens).

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!