Webbplatsen

[2021-05-04] Webben innehåller en publik del och en stängd del bara för nodens medlemmar. För medlemmarna ges mer detaljerad information om pågående arbete, samt dokumentation från genomförda seminarier, workshops och rundabordssamtal.

Alla kontaktpersoner får inloggningsuppgifter till medlemssidorna.