Ny webbplats

En ny och ändamålsenlig webbplats är nu under utformning (nov-20), och avses lanseras till nodens invigning den 4 december -20.

Webben kommer innehålla en publik del och en stängd del bara för nodens medlemmar. För medlemmarna kommer mer detaljerad information ges om pågående arbete, samt dokumentation från genomförda seminarier, workshops och rundabordssamtal,

Varje kontaktperson kommer att få inloggningsuppgifter till medlemssidorna.