Cybernodens radarbilder

[221003] ”Radarbilder” har utformats, baserat på de säkerhetsprofiler som hittills har matats in. Bilderna är inspirerade av Europan Cybersecurity Organisaztion (ECSO)s Market radar kompletterade med ett antal Sverige-anpassade frågor.

Cybernodens ”market radar” består i dagsläget av cybersäkerhetsproducenter av produkter och tjänster, vilka har fyllt i sina säkerhetsprofiler. Den är framtagen för att på ett lättillgängligt sätt ge en överblick av vilka av nodens medlemmar som erbjuder specifika produkter och tjänster. Nodens ”områdesradar” kompletterar market radar och överblickar vilka områden de ovannämnda cybersäkerhetsproducenterna representeras inom. Zooma in i bilderna för att se vilka företag som är registrerade.

Senare kan vi komma att ta fram radarbilder även över andra än cybersäkerhetsproducenter (t.ex. akademi, svensk industri, offentliga organisationer etc.).