Cybernodens radarbilder

[2022-03-30] Just nu pågår arbete för att framställa radarbilder baserat på de säkerhetsprofiler som matats in. Bilden är inspirerad av Europan Cybersecurity Organisaztion (ECSO)s market radar kompletterat med ett antal Sverige-anpassade frågor.

Nodens ”Market radar” består i dagsläget av cybersäkerhetsproducenter av produkter och tjänster, vilka har fyllt i sina säkerhetsprofiler. Den är framtagen för att på ett lättillgängligt sätt överblicka vilka av nodens medlemmar som erbjuder specifika produkter och tjänster. Nodens ”områdesradar” kompletterar market radar och överblickar vilka områden de ovannämnda cybersäkerhetsproducenterna representeras inom. Zooma in i bilderna för att se vilka företag som är registrerade.

Senare kan vi komma att ta fram radarbilder även över andra än cybersäkerhetsproducenter (t.ex. akademi, svensk industri, offentliga organisationer etc.).