Pågående projekt

Efter etableringen av en styrgrupp och referensgrupp i november-20 fortsätter arbetet med flera pågående projekt (se separata flikar).

Ytterligare projekt, i första hand arbetsgrupper, kommer att startas framöver. Exempel på områden som dessa arbetsgrupper kan förväntas arbeta inom är:

  • AI inom cybersäkerhet
  • 5G-säkerhet
  • Säkerhet i IoT
  • Säkerhet i SCADA/ Industri 4.0
  • Secure Supply Chain (säkra leveranskedjor)
  • Standardisering
  • Riskanalysmetodik
  • Privacy by Design