Pågående arbete

[2022-10-03] Nu är arbetet inne i fas 2, och planeringen tillsammans med MSB och NCC-SE fortsätter.

Vår samverkan och gemensamma planering tillsammans med MSB och NCC-SE fortsätter, där RISE har fått uppdraget av MSB och NCC-SE att bygga den svenska kompetensgemenskapen inom cybersäkerhet. Denna kompetensgemenskap är en del av EU-projektet ECCC.

Webbsidorna fortsätter utvecklas och elva arbetsgrupper är startade eller på gång att startas. Grupperna beskrivs under fliken ”Arbetsgrupper”. Även Cybernodens säkerhetsprofilering är införd men avvaktas nu under tiden som en gemensam fortsatt planering med NCC-SE genomförs.

Även arbetet med det nordiskt nätverket avvaktas just nu. Nätverkets syfte är att skapa ett starkare samarbete mellan de nordiska länderna och öka kontaktytorna mellan forskare och studenter i den nordiska regionen. Målet är därmed att främja utveckling av nationella initiativ inom norden angående cybersäkerhetsforskning- och innovation.