Pågående arbete

[2024-02-13] Planeringen tillsammans med MSB och NCC-SE fortsätter, inom ramen för EU-projektet ECCC.

Vår samverkan med MSB och NCC-SE fortsätter, där RISE har fått uppdraget av MSB och NCC-SE att bygga den svenska kompetensgemenskapen inom cybersäkerhet. Denna kompetensgemenskap är en del av EU-projektet ECCC (European Cybersecurity Competence Center).

Vi bevakar löpande de utlysningar som öppnar, båda inom EU och nationellt. Information om detta ges i bl.a. våra nyhetsbrev.

En större konferens avses genomföras, troligen under senhösten 2024. Liksom tidigare avser vi ge möjlighet för svenska cybersäkerhetsprojekt att berätta om sina mål och resultat hittills.

En ny och EU-anpassad anmälningsrutin är under utformning, och kommer att lanseras under 2024. Inledningsvis för nya medlemmar, men i ett senare skede behöver även tidigare medlemmar fylla i det nya ansökningsformuläret.

Webbsidorna fortsätter utvecklas och 12 temagrupper är nu startade eller på gång att startas. Grupperna beskrivs under fliken ”Temagrupper”.

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!