Pågående arbete

[2023-01-19] Planeringen tillsammans med MSB och NCC-SE fortsätter, inom ramen för EU-projektet ECCC.

Vår samverkan och gemensamma planering tillsammans med MSB och NCC-SE fortsätter, där RISE har fått uppdraget av MSB och NCC-SE att bygga den svenska kompetensgemenskapen inom cybersäkerhet. Denna kompetensgemenskap är en del av EU-projektet ECCC (European Cybersecurity Competence Center).

En ny och EU-anpassad anmälningsrutin är under utformning, och kommer att lanseras under våren -23. Vi försöker göra den så smidig som möjligt, men det är oundvikligt att alla medlemmar behöver fylla i ett nytt ansökningsformulär för att därmed uppfylla de nya kraven på information om resp medlem. Vi återkommer under våren -23 med mer information om detta.

Webbsidorna fortsätter utvecklas och elva arbetsgrupper är startade eller på gång att startas. Grupperna beskrivs under fliken ”Arbetsgrupper”.

Cybernodens säkerhetsprofilering är införd men avvaktas nu under tiden som en gemensam fortsatt planering med NCC-SE genomförs. Även arbetet med det nordiskt nätverket avvaktas just nu. Nätverkets syfte är att skapa ett starkare samarbete mellan de nordiska länderna och öka kontaktytorna mellan forskare och studenter i den nordiska regionen.