Pågående arbete

[2022-02-20] Nu är arbetet inne i fas 2, och uppbyggnaden av noden fortsätter.

Säkerhetsprofileringen är införd, webbsidorna fortsätter utvecklas och tio arbetsgrupper är startade eller på gång att startas. Grupperna beskrivs under fliken ”Arbetsgrupper”.

Ett nordiskt nätverk är under planering, och inledande arbete har påbörjats och förväntas fortsätta under våren. Syftet är att skapa ett starkare samarbete mellan de nordiska länderna och öka kontaktytorna mellan forskare och studenter i den nordiska regionen. Målet är därmed att främja utveckling av nationella initiativ inom norden angående cybersäkerhetsforskning- och innovation.