Temagrupp AI och cybersäkerhet

[24-01-15]

Om gruppen

Gruppen söker nya innovativa lösningar kring hur ML och AI (maskininlärning och artificiell intelligens) kan användas i cybersäkerhetslösningar. Fokus ligger på hur man kan skapa effektivare skydd med hjälp av ML/AI-stöd, men även hur man kan skapa ökad säkerhet för ML/AI-funktionerna i sig. AI-funktioner för att skapa effektivare angreppsverktyg ligger utanför gruppens område.

Pågående arbete

Gruppen diskuterar användning av AI för att kunna hantera säkerhetshot genom monitorering eller anomalidetektering, skydd av personlig integritet och cyber intelligence. Gruppen intresserar sig även för hot som kan påverka kvalitén i system som samlar information via sensorer eller skapar beslutsstöd genom AI-metoder.

Ett antal IT-leverantörer har demonstrerat sina AI-stödda verktyg för gruppen.

Gruppens säkerhetskategori: ej beslutad ännu.

Gruppens språk: svenska (tills vidare).

Gruppledare: Prof. Simin Nadjm-Tehrani, Linköpings universitet

Kontakt: simin.nadjm-tehrani@liu.se

Är du intresserad av att delta i gruppen, kontakta Simin Nadjm-Tehrani (se epost ovan).

Processen för inval av nya medlemmar:

  • En blivande medlem skickar en kort motivering för intresset, samt en Linkedin-länk (eller motsvarande).
  • Gruppen genomför en omröstning.
  • Den nya medlemmen välkomnas till kommande gruppmöte.

Simin Nadjm-Tehrani  är professor inom datavetenskap vid Linköpings universitet och leder Laboratoriet för Realtidssystem. Hon har forskat inom säkerhet för kritiska sytem under två decenier och leder en nationell forskningscenter inom  resilienta information- och styrsystem (RICS). Hennes intresse inom AI området omfattar både användning av AI för säkerhet (t.ex. anomalidetektering) och säkerhetshot mot AI system (adversarial AI).