Temagrupp Krypt

[24-01-18]

Om gruppen

Gruppen kommer att nystarta under februari -24. Gruppen tar upp frågor kring kryptering och olika typer av tillämpningar inom detta område. Bland områdena finns bl.a. kvantsäkra algoritmer, säker identifiering/autenticering, signering, nyckelhantering, kryptotillämpningar i protokoll, öppen källkod för kryptering, sårbarhetshantering m.m.

Mer information kommer inom kort. Nästa gruppmöte kommer att hållas online i februari -24.

Pågående arbete

<TBD>

Gruppens säkerhetskategori: <TBD>

Gruppledare: Rima Maache, CSRM AB

Kontakt: rima.maache@csrm.se

Deltagande företag/organisationer: CSRM, Linköpingsuniversitet, Expisoft, eCiceron, Cparta, Advenica, RISE, Luleå tekniska universitet, KTH, Lamm Consulting.

Är du intresserad av att delta i gruppen, kontakta Rima Maache.

Processen för inval av nya medlemmar:

  • En blivande medlem skickar en kort motivering för intresset, samt en Linkedin-länk (eller motsvarande).
  • Gruppen genomför en omröstning.
  • Den nya medlemmen välkomnas till kommande gruppmöte.