Temagrupp Mänskliga aspekter

[24-01-15]

Om gruppen

Gruppen arbetar med mänskliga faktorer rörande cybersäkerhet, ur ett brett perspektiv. 

Pågående arbete

Gruppen träffas regelbundet digitalt för att diskutetera området. Typiskt inleds dessa möten med en föreläsning av en medlem, med påföljande diskussion.

Gruppens säkerhetskategori: Öppen grupp, svenska som arbetsspråk.

Gruppledare: Marcus Nohlberg, Högskolan i Skövde och Joakim Kävrestad, Tekniska Högskolan i Jönköping.

Kontakt: marcus.nohlberg@his.se

Deltagande företag/organisationer: Högskolan i Skövde, Tekniska högskolan i Jönköping, RISE, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Stöldskyddsföreningen, QPO AB.

Är du intresserad av att delta i gruppen, kontakta gruppledaren.

Processen för inval av nya medlemmar:

  • En blivande medlem skickar en kort motivering för intresset, samt en Linkedin-länk (eller motsvarande).
  • Gruppen genomför en omröstning.
  • Den nya medlemmen välkomnas till kommande gruppmöte.