/TEST-ECCC1/ Ansökningsformulär

//Detta är en sida för test av nytt ansökningsformulär. /240305 //

ECCC-TEST1–Ansökan till Cybernoden
Nedan finns formuläret för ansökan om medlemskap i Cybernoden och den europeiska kompetensgemenskapen inom ramen för ECCC.

VÅR ORGANISATION

Organisationsform
Vår organisation önskar delta som medlem i Cybernoden och den europeiska kompetensgemenskapen främst i egenskap av följande roll inom informations- och cybersäkerhet. (Not: ECCC vill ha ett svar på denna fråga.)
Har den sökande organisationen dotterbolag eller systerbolag i andra EU-medlemsstater (inklusive EES/EFTA-länder)?   
Bekräftelse avseende artikel 136 i EU:s budgetförordning

Mer information om Artikel 136

REPRESENTANT / KONTAKTPERSON

Representanten/kontaktpersonen är den person som är primär kontakt gentemot Cybernoden, NCC-SE och den europeiska kompetensgemenskapen.
0 of 200 max characters
Ska ytterligare en deltagare anmälas?
0 of 200 max characters

Om ni vill anmäla ytterligare deltagare (utöver de två ovan), vänligen kontakta NCC-SE, se kontaktuppgift nedan.

ORGANISATIONENS VERKSAMHETSOMRÅDEN

Organisationen har sakkunskap inom (minst ett av) följande områden inom cybersäkerhet enligt artikel 8.3 i CCCN-förordningen:
0 of 1000 max characters
0 of 500 max characters

Maximum file size: 20MB

0 of 200 max characters
0 of 200 max characters

MSB/NCC-SE kommer att behandla personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och ECCC kommer att behandla personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 7 och artikel 8 i förordning (EU) 2021/887. 

Vi godkänner användningen av våra personuppgifter i enlighet med beskrivningen ovan.

Cybernodens säkerhetsregler: LÄNK.

Vi har tagit del av och accepterar Cybernodens säkerhetsregler under fliken ”Säkerhetsregler för deltagande i nodens verksamhet”. (För mer information, se länken ovan.)

Följande information kommer att vara offentligt tillgänglig på ECCC:s webbplats:

  1. organisationens namn
  2. organisationens etableringsland
  3. organisationens webbplats
  4. typ av organisation enligt artikel 8.2 i EU-förordningen
  5. verksamhets-/sakkunskapsområden enligt artikel 8.3 i CCCN-förordningen
Organisationen samtycker till informationsdelning enligt ovan.

Som medlem i Cybernoden och den europeiska kompetensgemenskapen ingår det enligt CCCN-förordningen artikel 9 att vår organisation ska:

  1. hjälpa det europeiska kompetenscentrumet (ECCC) att fullgöra uppdraget och uppnå målen och ska för detta ändamål föra ett nära samarbete med kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen,
  2. i relevanta fall delta i formella eller informella verksamheter och i de arbetsgrupper som avses i artikel 13.3 n i CCCN-förordningen för att utföra särskilda uppgifter i enlighet med det årliga arbetsprogrammet, och
  3. i relevanta fall stödja kompetenscentrumet och de nationella samordningscentrumen i främjandet av specifika projekt.

Se CCCN-förordningen artikel 9 respektive artikel 13.3 n.

Vi bekräftar vårt deltagande enligt punkt 1-3 ovan.
Organisationen intygar härmed att all information som lämnas i detta registreringsformulär är korrekt och sann. 

Frågor om ansökan kan besvaras av NCC-SE (ncc-se@msb.se). När en ansökan mottagits bekräftas detta via epost till ovan angiven representant/kontaktperson.

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!