Medlemmar

[2022-01-19] Listan över medlemmar växer för varje vecka!

Idag 220119 säger vi välkommen till:

  • TechTrade International AB
  • Yubico

På medlemssidorna anges även kontaktpersoner för respektive organisation.

Medlemmar i styrgruppen 2022

Medlemmar i referensgruppen 2022
(i bokstavsordning)

Övriga medlemmar i noden
(i bokstavsordning)