Medlemmar

[2022-05-11] Listan över medlemmar växer!

Idag 220511 säger vi välkommen till:

  • Sveriges Riksbank
  • Luleå Science Park
  • Västra Götalandsregionen
  • Mälardalens Högskola/Akademin för Innovation, Design och Teknik

Medlemmar i styrgruppen 2022

På medlemssidorna anges även kontaktpersoner för respektive organisation.

Medlemmar i referensgruppen 2022
(i bokstavsordning)

Alla medlemmar i noden
(i bokstavsordning)