Vad vi gör

[2024-02-15]

Cybernodens samverkan med MSB och NCC-SE fortsätter, där NCC-SE har givit Cybernoden uppdraget att bygga den svenska kompetensgemenskapen inom cybersäkerhet. Denna kompetensgemenskap är en del av EU-projektet ECCC (European Cybersecurity Competence Center).

Nodens operativa arbete styrs av en koordinatorgrupp med deltagare från RISE och NCC-SE.

 • Vi bevakar löpande de utlysningar som öppnar, båda inom EU och inom Sverige. Information om detta ges bl.a. i våra nyhetsbrev.
 • En större konferens avses genomföras, troligen under senhösten 2024. Liksom tidigare avser vi ge möjlighet för svenska cybersäkerhetsprojekt att berätta om sina mål och resultat hittills.
 • En ny och EU-anpassad anmälningsrutin är under utformning, och kommer att lanseras under 2024. Inledningsvis för nya medlemmar, men i ett senare skede behöver även tidigare medlemmar fylla i det nya ansökningsformuläret.
 • Webbsidorna fortsätter utvecklas och 12 temagrupper är nu startade eller på gång att startas. Grupperna beskrivs under fliken ”Temagrupper”.

Noden initierar och driver temagrupper/nätverksgrupper inom olika områden, i dagsläget (feb-24) är 12 grupper aktiva.

 • Compliance & Cyber Hygiene
 • Mänskliga aspekter
 • Spel som verktyg
 • Riskanalys
 • Cyber Threat Intelligence
 • AI och cybersäkerhet
 • Privacy by Design
 • IoT-säkerhet
 • Säkerhet i ICS/OT (industriella styrsystem/operationell teknik/SCADA)
 • Krypt (kryptering mm)
 • Säkra leveranskedjor för programvara
 • BomResolver (teknikgrupp inom säkra leveranskedjor)

Andra viktiga aktiviteter är:

 • Bevakning, information och stöd avseende EU:s utlysningar inom cybersäkerhet.
 • Teknik-, innovationskonferenser och rundabordssamtal.
 • Noden ska även bidra avseende tolkning av lagar och regler, och därigenom kunna initiera regelförändringar till stöd för innovation.

Bli medlem

Ni som vill bidra i arbetet för att stärka svensk cybersäkerhet är välkomna att ansöka om medlemskap! Läs mer här!

Följ oss på LinkedIn

Ni som vill få uppdateringar från oss på LinkedIn om nodens arbete och andra intressanta nyheter i ämnet cybersäkerhet, klicka nedan!

Klicka här!