Temagrupp Säkerhet i ICS/OT

[24-01-15]

Om gruppen

ICS/OT-gruppen har som mål att under 2024 arbeta vidare med projektet ”Mobilisera Sverige” (se info längst ner) samt att bevaka händelser inom OT- och ICS-området.

(Förkortningar: ICS = industriella kontrollsystem, OT = operationell teknik.)

Pågående arbete

Projekt ”Mobilisera Sverige” är högintressant med tanke på den debatt som pågår just nu. Vi måste bli mer medvetna och ta eget ansvar gällande det säkerhetspolitiska läget. ”Det kan bli krig i Sverige” är ett uttalande som väckt oro och debatt gällande traditionell krigföring. När det gäller Cybersäkerhet så är vi redan inne i ett krig. Vi vill inte vara dom som säger ”vi såg det inte komma”.

Gruppens säkerhetskategori: 

Känslig grupp med svenska som arbetsspråk.

Gruppen anordnar både öppna webbinarier och event med avgränsad inbjudan.

Gruppledare: Thomas Brannelid, TTIA AB

Kontakt: thomas.brannelid@ttia.se

Deltagande företag/organisationer: 

TTIA AB, With-secure, Nixu, KTH, KAU, LIU, IDC, ABB, Combient, RISE, AFRY, Sectra, Advenica, HMS.

Är du intresserad av att delta i gruppen, kontakta gruppledaren.

Processen för inval av nya medlemmar:

  • En blivande medlem skickar en kort motivering för intresset, samt en Linkedin-länk (eller motsvarande).
  • Gruppen genomför en omröstning.
  • Den nya medlemmen välkomnas till kommande gruppmöte.

Kort om projektet Mobilisera Sverige:

MoSE (Mobilisera Sverige) är ett projekt inom ICS/OT-gruppen med målet att stärka och hjälpa små och medelstora företag i Sverige. SMF (SME) sektorn är i stort behov av att få samma teknik och kunskap som stora företag och organisationer. Vårt mål är att göra detta möjligt, genom att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt höja företagens förmåga. Förutom att stärka sin cybersäkerhet vill vi även skapa en enkelhet gällande regelefterlevnad. 

Många nya lagar träder ikraft med start 2024, lagar som kräver mycket av de som levererar samhällskritiska tjänster och produkter till offentlig sektor. Rapportering, verifiering och certifiering är för många små och mellanstora företag en stor utmaning. Vi måste hjälpa till att bygga in en ”security by design”. På samma sätt som ”privacy by design” blev ett begrepp när GDPR infördes.